Dospel lider wentylacji wentylatorów central

Datenschutz-Bestimmungen

Polityka prywatności
Polityka prywatności została wydana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• Pliki Cookies
1. Strona www.dospel.com używa plików Cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, do urządzenia internauty. W plikach Cookies zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona internetowa i przewidziane tam funkcjonalności działały prawidłowo. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.
2. Istnieje możliwość zmiany ustawień Cookies w przeglądarce internetowej, również poprzez zablokowanie możliwości ich zastosowania. Brak zmiany oznacza akceptację stosowanych Cookies.
3. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
4. Strona wykorzystuje :
a) „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
b) Pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
c) „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
e) „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
5. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać wykorzystanie niektórych funkcji.
6. Wyłączenie stosowania Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu
• Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych, po zarejestrowaniu w serwisie jest
DOSPEL sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Głównej 188, 42-280 Częstochowa, posiadającą NIP: 5732477394, REGON: 151991019, Kapitał zakładowy 4.022.000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000052747.
Mogą się Państwo z nami skontaktować pod w/w adresem lub pod nr telefonu lub adresem e-mail:
2. Podanie danych jest dobrowolne.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach :
• zawarcia i realizacji umowy,
• korzystania z programu doboru,
• wysyłki Newsletter ’a,
• przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe.
• marketingowych Administratora,
• prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą).
4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną zgodą
5. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.
6. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, szanując prawo do prywatności i dbając o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
7. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczności, adekwatności oraz rzetelności.
8. Osoba , której dane osobowe dotyczą ma prawo:
– żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, informacja obejmuje także prawo do przenoszenia danych
– do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody tej osoby. Cofnięcie zgody nie będzie miała wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody,
– do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
9. Podanie danych osobowych może być objęte wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.